Modern Standaard Arabisch (MSA)


Modern Standaard Arabisch is niemands moedertaal, maar het is wel de taal die begrepen wordt van Mauritanië tot Irak. Het is de taal waarin kranten en boeken geschreven worden en die gebruikt wordt in de meeste TV programma's en op de radio. Er zijn maar weinig Arabieren die de taal in zijn pure vorm spreken (en degenen die denken dat ze het doen, vergissen zich meestal).
Als u Modern Standaard Arabisch wilt studeren kunt u bij Arabophon terecht voor cursussen op elk niveau. Voor studenten die al staan ingeschreven in een programma aan een universiteit, hebben we cursussen gedurende het academisch jaar als ook intensieve zomer programma's. Studenten kunnen komen voor een trimester of semester en zo enorme vorderingen maken in het taalstudie en tegelijk buitenlandervaring opdoen.
Voor mensen die willen wonen of werken in Marokko, is het belangrijk om Standaard Arabisch te kunnen lezen, schrijven en begrijpen.

Ons standaard tekstboeken zijn de "Al-Kitaab" delen van Georgetown University. Daarnaast gebruiken we ook ander materiaal.
Eén of twee sessies van anderhalf uur per dag beschouwen we als intensieve studie, omdat u minstens zoveel tijd zult besteden aan voorbereidingen en huiswerk. Als u een beginneling bent, moet u rekenen op minstens een jaar voordat u zonder al te veel problemen een krant kunt lezen.

Neem contact met ons op als u interesse heeft in speciale cursussen, zoals Arabisch van de media, Arabisch literatuur of Islamitische teksten.